HERRGÅRDENS HISTORIA

Den första Herrgården låg sydväst om södra byggningen (dvs. Geijersholm Bruk) på 1800-talet och kallades för inspektörbostad. Den andra Herrgården,
som brann ner, låg ungefär där den nuvarande ligger och kallades förvaltarebostad. Men den som finns nu har alltid varit Herrgården och var bostad
för forstmästare och jägmästare till slutet av 1940-talet.

(källa: Gustavabygden 2009, nr. 56)

Ritning (kan ses i gästlounge på första våning)

Herrgården är registrerad hos Lantmäteriet sedan 1929. Tidigaste ritningar av nuvarande huset härstämmar från 1901 då herrgården skulle bli skogsförvaltarens bostad.  

Herrgården på 1907 (fotograf: Greta Bronell)

Denna bild är från 1907 som tydligt visar en färdig och etablerad herrgård! Kul att se att byggnads utseendet är nästan oförändrad idag.

Källa: Tekniska Museet (digitala arkiv)

Denna bild från 1944 visar hur annorlunda uppfarten är jämfört med hur det ser ut idag, med gräset istället för grus. Rankor på huset är borta idag med. Kanske en inspiration för framtida ändringar till utsidan?

I bygden och i Hagfors kommun så känner många till herrgården som "Lionsgården", för det var Lions förening som ägde huset i många år, tills det blev köpt
av Jan & Hanneke van der Zanden (också de från Nederländerna) år 2010 som renoverade huset helt. Och det är det huset som ni ser och upplever idag.

Medan vi, som nya ägare sedan juni 2017, sakta men säkert får ordning och reda på huset och B&B verksamheten, så kommer vi att undersöka historien bakom
huset så gott vi kan och kommer att tillägga information om detta på denna sidan.